Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Internet : Toàn tập / Hồng phúc, Linh Nga. - 1 ed.. - H. : Lao Động, 2008. - 479 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Internet : Toàn tập / Hồng phúc, Linh Nga
Lần xuất bản
1 ed.
Xuất bản, phát hành
H. : Lao Động, 2008
Mô tả vật lý
479 tr. ; 21 cm
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
()
TH.000010Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
()
TH.000011Trong kho sẵn sàng cho mượn
TH.000012Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tự học nghe - Nói tiếng Anh / Nguyễn, Thu Huyền,Mỹ Hương,Quỳnh Như,The Windy .- 2015 Chi tiết
2. Tự học nghe - Nói tiếng Anh / Nguyễn, Thu Huyền,Mỹ Hương,Quỳnh Như,The Windy .- 2015 Chi tiết
3. Hãy là một người yêu đời / Nguyễn, Văn Hải .- 2012 Chi tiết
4. Hạt giống tâm hồn / 2014 Chi tiết
5. Kỹ năng mềm và thành công của bạn / Lại, Thế Luyện .- 2015 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Dế mèn phưu lưu ký / Tô Hoài .- 2008 Chi tiết
THƯ VIỆN CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG
Địa chỉ: 83 Thái Sanh Hạnh - P.9 - Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại :
Email: