Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Kỹ năng mềm và thành công của bạn / Lại Thế Luyện. - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2015. - 143 tr. ; 21cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Kỹ năng mềm và thành công của bạn / Lại Thế Luyện
Xuất bản, phát hành
Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2015
Mô tả vật lý
143 tr. ; 21cm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
()
MON.000174Trong kho chưa sẵn sàng
MON.000175Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
MOL.000176Trong kho chưa sẵn sàng
MOL.000177Trong kho chưa sẵn sàng
MOL.000178Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tự học nghe - Nói tiếng Anh / Nguyễn, Thu Huyền,Mỹ Hương,Quỳnh Như,The Windy .- 2015 Chi tiết
2. Tự học nghe - Nói tiếng Anh / Nguyễn, Thu Huyền,Mỹ Hương,Quỳnh Như,The Windy .- 2015 Chi tiết
3. Hãy là một người yêu đời / Nguyễn, Văn Hải .- 2012 Chi tiết
4. Hạt giống tâm hồn / 2014 Chi tiết
5. Kỹ năng mềm và thành công của bạn / Lại, Thế Luyện .- 2015 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Dế mèn phưu lưu ký / Tô Hoài .- 2008 Chi tiết
THƯ VIỆN CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG
Địa chỉ: 83 Thái Sanh Hạnh - P.9 - Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại :
Email: