Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hạt giống tâm hồn : Cách nghĩ quyết định hướng đi của bạn / Nhiều tác giả; First News tổng hợp và biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014. - 151 tr. ; 21cm tập 13 / Nhiều tác giả; First News tổng hợp và biên dịch, 2014. - 151 tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Hạt giống tâm hồn : Cách nghĩ quyết định hướng đi của bạn / Nhiều tác giả; First News tổng hợp và biên dịch
Xuất bản, phát hành
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả vật lý
151 tr. ; 21cm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
()
MON.000205Trong kho chưa sẵn sàng
MON.000206Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
MOL.000207Trong kho chưa sẵn sàng
MOL.000208Trong kho chưa sẵn sàng
MOL.000209Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tự học nghe - Nói tiếng Anh / Nguyễn, Thu Huyền,Mỹ Hương,Quỳnh Như,The Windy .- 2015 Chi tiết
2. Tự học nghe - Nói tiếng Anh / Nguyễn, Thu Huyền,Mỹ Hương,Quỳnh Như,The Windy .- 2015 Chi tiết
3. Hãy là một người yêu đời / Nguyễn, Văn Hải .- 2012 Chi tiết
4. Hạt giống tâm hồn / 2014 Chi tiết
5. Kỹ năng mềm và thành công của bạn / Lại, Thế Luyện .- 2015 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Dế mèn phưu lưu ký / Tô Hoài .- 2008 Chi tiết
THƯ VIỆN CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG
Địa chỉ: 83 Thái Sanh Hạnh - P.9 - Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại :
Email: