Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hãy là một người yêu đời / Nguyễn, Văn Hải. - Yp. Hồ Chí Minh : Thời đại, 2012. - 158 tr. : hình vẽ ; 21cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Hãy là một người yêu đời / Nguyễn, Văn Hải
Xuất bản, phát hành
Yp. Hồ Chí Minh : Thời đại, 2012
Mô tả vật lý
158 tr. : hình vẽ ; 21cm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
()
MON.000220Trong kho chưa sẵn sàng
MON.000221Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
MOL.000222Trong kho chưa sẵn sàng
MOL.000223Trong kho chưa sẵn sàng
MOL.000224Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tự học nghe - Nói tiếng Anh / Nguyễn, Thu Huyền,Mỹ Hương,Quỳnh Như,The Windy .- 2015 Chi tiết
2. Tự học nghe - Nói tiếng Anh / Nguyễn, Thu Huyền,Mỹ Hương,Quỳnh Như,The Windy .- 2015 Chi tiết
3. Hãy là một người yêu đời / Nguyễn, Văn Hải .- 2012 Chi tiết
4. Hạt giống tâm hồn / 2014 Chi tiết
5. Kỹ năng mềm và thành công của bạn / Lại, Thế Luyện .- 2015 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Dế mèn phưu lưu ký / Tô Hoài .- 2008 Chi tiết
THƯ VIỆN CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG
Địa chỉ: 83 Thái Sanh Hạnh - P.9 - Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại :
Email: