Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tự học nghe - Nói tiếng Anh : Chuẩn - Dễ - Nhanh / Nguyễn Thu Huyền (ch.b.), The Windy ; H.đ.: Mỹ Hương, Quỳnh Như. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 279 tr. : hình vẽ ; 16cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh; Tập 1)
Thông tin về nhan đề (chính)
Tự học nghe - Nói tiếng Anh : Chuẩn - Dễ - Nhanh / Nguyễn Thu Huyền (ch.b.), The Windy ; H.đ.: Mỹ Hương, Quỳnh Như
Xuất bản, phát hành
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý
279 tr. : hình vẽ ; 16cm
Thông tin về tùng thư
Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh; Tập 1
Tóm tắt / chú giải
Gồm những câu hội thoại thông dụng trong cuộc sống hàng ngày được chia theo từng chủ đề cụ thể, giúp bạn đọc có thể tự học nghe - nói tiếng Anh một cách dễ dàng và đơn giản nhất
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
()
MOL.000192Trong kho chưa sẵn sàng
MOL.000193Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
MON.000191Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tự học nghe - Nói tiếng Anh / Nguyễn, Thu Huyền,Mỹ Hương,Quỳnh Như,The Windy .- 2015 Chi tiết
2. Tự học nghe - Nói tiếng Anh / Nguyễn, Thu Huyền,Mỹ Hương,Quỳnh Như,The Windy .- 2015 Chi tiết
3. Hãy là một người yêu đời / Nguyễn, Văn Hải .- 2012 Chi tiết
4. Hạt giống tâm hồn / 2014 Chi tiết
5. Kỹ năng mềm và thành công của bạn / Lại, Thế Luyện .- 2015 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Dế mèn phưu lưu ký / Tô Hoài .- 2008 Chi tiết
THƯ VIỆN CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG
Địa chỉ: 83 Thái Sanh Hạnh - P.9 - Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại :
Email: